Halvtidsseminarier Halvtidkontroll: Helen Erlandsson

2020-10-02 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal 4X, ANA Futura, plan 4.

Renal transplantation and biological ageing

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/69798714214

Huvudhandledare

Docent, Lars Wennberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Bihandledare

Professor, Peter Stenvinkel
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap och teknik -CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

PhD, Torbjörn Lundgren
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap och teknik -CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Professor, Annette Bruchfeld
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap och teknik -CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Betygsnämnd

Professor, Maj-Lis Hellenius
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin
Enheten för Cardiologi

Professor, Anders Christensson
Lunds Universitet
Institutionen för Medicin
Enheten för Internmedicin - epidemiologi

Docent, Anders Fernström
Linköpings Universitet
Institutionen för Medicin
Enheten för Nefrologi

Kontakt

Helen Erlandsson Doktorand