Halvtidsseminarier Halvtid - Therese Lindström

2021-04-16 13:00 Add to iCal
Online

Parents with ADHD: parenting, stress and interventions

Huvudhandledare:

Tatja Hirvikoski, docent vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH)

 

Bihandledare:

Sven Bölte, professor, föreståndare för KIND, avdelningschef för Neuropsykiatri vid KBH

Martin Forster, fil dr., adjunkt vid institutionen för Klinisk Neurovetenskap

 

Halvtidskommitté:

Petter Gustavsson, professor, institutionen för Klinisk Neurovetenskap, avdelningen för psykologi

Eva Billstedt, professor, Göteborgs universitet, Gillberg centrum

Gunnel Janeslätt, post doc, Uppsala Universitet, Centrum för klinisk forskning Dalarna