Halvtidsseminarier Halvtid Snorri Donaldsson: The preterm infant: developing non-invasive respiratory strategies to avoid mechanical ventilation

2019-11-12 10:00 - 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna NKS J3:30

Namn:                                 

Snorri Donaldsson

Titel:                                   

The preterm infant: developing non-invasive respiratory strategies to avoid mechanical ventilation

Huvudhandledare:              

Baldvin Jonsson

Bihandledare:                      

Ying Hua Li, Gary Cohen, Thomas Drevhammar

Datum:                                

2019-11-12; kl 10-12

Plats:                                  

Bengt Robertsson NKS J3:30

Sakkunnig:                          

Johan Ågren, Docent, Inst f Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet

Stefan Johansson, Docent, KI, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Lars Björklund, Med dr neonatologi, Lunds Universitet