Halvtidsseminarier Halvtid: Jonna Bister, CIM

2020-10-23 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg ANA Futura Von Behring Plan 9 / ZOOM

Titel på avhandlingen: Exploring human uterine immune cell dynamics with a focus on natural killer cells and MAIT cells

Namn och enhet för doktoranden
Jonna Bister, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin Huddinge, KI

Huvudhandledare
Niklas Björkström, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin Huddinge, KI

Bihandledare
Jakob Michaëlsson, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin Huddinge, KI
Sebastian Gidlöf, Karolinska Institutet, Södersjukhuset

Opponent
Kristina Gemzell Danielsson, Kvinnor och barns hälsa, KI
Andreas Lundqvist, Onkologi-Patologi, KI
Marcus Buggert, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin Huddinge, KI

Zoom-länk
https://ki-se.zoom.us/j/3272839279 

Kontakt

Jonna Bister