Halvtidsseminarier Halvtid: Göran Wålinder

2020-05-20 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge B63, Kursrum 3, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Namn och enhet för doktoranden
Göran Wålinder, Department of medicine Huddinge ( Med H),KI

Titel på avhandlingen
"Plasma cell malignancies in Sweden: subgroup descriptions and regional outcomes for multiple myeloma"

Huvudhandledare
Hareth Nahi, Department of Medicine Huddinge ( Med H), KI

Bihandledare
Jan Samuelsson , Linköpings Universitetssjukhus 
Evren Alici, Department of Medicine 

Opponent
Jörg Cammenga, Linköpings Universtitetssjukhus, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Arnika Wagner Department of medicine Huddinge ( Med H)
Julian Walfridsson Department of medicine (MedH)

Zoom möte
https://ki-se.zoom.us/j/65689804692?pwd=L3NQSm1vaENxYWNxVEZLTjNNVlFTZz09

Kontakt