Halvtidsseminarier Halvtid: Cecilia Chrapkowska - Vaccination timeliness and respiratory tract infections in a cohort of Swedish infants

2019-11-12 9:00 Add to iCal
Konferensrum Tor, Plan 2 Norrbacka

Namn:                                 

Cecilia Chrapkowska

Titel:                                   

Vaccination timeliness and respiratory tract infections in a cohort of Swedish infants

Huvudhandledare:               

Anna Nilsson

Bihandledare:                      

Marlin Kark, Helena Martin

Datum:                                

2019-11-12; kl 09:00

Plats:                                  

Konferensrum Tor, Plan 2 Norrbacka

Sakkunnig:                          

Catarina Almqvist Malmros, professor, KI

Anna-Carin Horne, överläkare, KI

Andreas Ohlin, överläkare, docent, Örebro universitet