Halvtidsseminarier Halvtid Åsa Andersson

2019-10-04 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Eugeniavägen 3, Jan Lindsten

Dosing accuracy in pediatric patients – influence of drug manipulation

Huvudhandledare:               

Synnöve Lindemalm

Bihandledare:                      

Staffan Eksborg, Ulrika Förberg

Sakkunnig:                          

Jenny Kindblom, klinisk farmakolog, associate professor University of Gothenburg

Siri Wang, apotekare Pharm Dr, senior advicer and scientific director Norwegian Medicines Agency

Lena Berg, sjuksköterska, Med Dr, Omvårdnadsansvarig Funktionsområde Akut