Halvtidsseminarier Halvtid - Åsa Andersson

2019-10-04 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Eugeniavägen3, Jan Lindsten

Dosing accuracy in pediatric patients – influence of drug manipulation

Huvudhandledare: 

Synnöve Lindemalm

Bihandledare:

Staffan Eksborg, Ulrika Förberg

Sakkunnig:

Jenny Kindblom, klinisk farmakolog, associate professor University of Gothenburg

Siri Wang, apotekare Pharm Dr, senior advicer and scientific director Norwegian Medicines Agency

Lena Berg, sjuksköterska, Med Dr, Omvårdnadsansvarig Funktionsområde Akut