Intern kurs och fortbildning Halvdag 12 maj med LIME:s Utbildningsnämnd (via Zoom) - endast för dig som är involverad i utbildning på LIME

2020-05-12 9:00 - 12:00 Add to iCal

OBS! För medarbetare vid LIME - LIME:s utbildningsnämnd (LIME UN) bjuder in till en halvdag på temat Diskriminering, trakasserier och plagiering den 12 maj mellan 09:00-12:00. Mötet hålls online och du kan delta via Zoom eller på telefon.

Delta vid mötet via Zoom

Anslut till mötet via Zoomlänk.

Mötes-ID: 878 301 3779
Lösenord: 186040

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ner gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 878 301 3779.

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer: 878 301 3779 när du uppmanas göra det.

+46 850 539 728
+46 8 4468 2488
+46 8 5050 0828
+46 8 5050 0829
+46 8 5052 0017

Om du befinner dig utomlands kan du enkelt hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i.

Agenda

09.00 – Välkomna
    
09:15 – Christian Edling, samordnare utbildnings- och forskarutbildningsstöd: "Riktlinjer och anvisningar gällande diskriminering och trakasserier"

09.45 – Gruppdiskussion 1: "Diskriminering/trakasserier mellan studenter"
                
10.20 – Gruppdiskussion 2: "Diskriminering mellan student/lärare eller annan personal" 

10:50 – Nazira Hammoud Shahwan, Studentombudsperson

11.10 – Sammanfattning diskriminering/trakasserier

11.15 – Kay Sundberg, Lektor NVS: "Hur kan vi jobba för att förebygga fusk och plagiering"

11.45 – Sammanfattning av dagen

12.00 – Mötet avslutas

Kontakt

Lena Björk Utbildningsadministratör
08-524 801 28