Föreläsningar och seminarier Hälsoriskbedömning av bly i förorenad mark

2022-10-28 12:00 - 13:30 Add to iCal
Online

Webinariet kommer att belysa hälsoriskbedömningar av bly och de studier som dessa baseras på. Dessutom presenteras Naturvårdsverkets roll inom hantering av förorenade områden och deras riktvärdesmodell, samt en översikt kring blyexponering i Sverige och ett fall där en hälsoriskbedömning har gjorts.

Preliminärt program

 • Hälsoriskbedömning av bly i förorenad mark – hälsobaserade riktvärden
 • Naturvårdsverkets roll och arbete inom förorenad mark 
 • Riktvärdesmodellen
 • Varför är bly aktuellt för Naturvårdsverket?
 • Människors exponering för bly
 • Platsspecifik bedömning av ett bly-förorenat område
 • Naturvårdsverkets nuvarande hantering av bly i förorenad mark
 • Frågor, diskussion

Deltagande presentatörer

 • Annika Hanberg, professor, Institutet för miljömedicin
 • Maria Kippler, lektor, Institutet för miljömedicin
 • Åsa Valley, handläggare, Naturvårdsverket
 • Henrik Appelgren, toxikolog/handläggare, Naturvårdsverket
 • Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare, Statens Geotekniska Institut
 • Antonios Georgelis, miljötoxikolog, Centrum för arbets- och miljömedicin

Länk till Zoom

Webinariet ges online via videokonferenstjänsten Zoom. 
Länk: https://ki-se.zoom.us/j/64835406488

Länk till anmälan

Alla intresserade är välkomna att delta.

Välkommen!