Föreläsningar och seminarier Hälsolitteracitet för forskare och doktorander - webbinarieserie

2024-09-06 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online

"Introduction to Health Literacy"

Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) välkomnar alla doktorander och forskare vid KI, och andra intresserade, till en webbinarieserie (på engelska) med fokus på hälsolitteracitet. De två timmar långa webbinarierna kommer att bestå av föreläsningar och diskussioner mellan föreläsare och deltagare. Självstudier mellan webbinarierna rekommenderas.

Introduction to Health Literacy

Presentation av olika definitioner, dimensioner och modeller av hälsolitteracitet och vad som påverkar och påverkas av hälsolitteracitet. Information om hur hälsolitteracitet kan bedömas, främjas och åtgärdas kommer också att ges.

Anmälan

Anmäl dig till webbinarieserien via länk. Ett e-postmeddelande med en zoom-länk kommer att skickas ut ungefär en vecka före det första webbinariet.

Föreläsare

Josefin Wångdahl, biträdande lektor vid Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholm University, samt avdelningen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet. Sveriges forskningsrepresentant i Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy of WHO Europe (M-POHL). Medlem i Research Standards Committee of the International Health Literacy Association (IHLA), och medgrundare av den svenska webbsidan om hälsolitteracitet. Josefin bidrar till alla fyra webbseminarierna.

Hanne Søberg Finbråten, docent vid Høgskolen i Innlandet, Norge. Hon är aktiv i nationella och internationella nätverk för forskning inom hälsolitteracitet. Hennes forskning inom hälsolitteracitet har främst fokuserat på att utvärdera de psykometriska egenskaperna hos instrument för att mäta hälsolitteracitet, kartlägga hälsolitteracitet bland personer med diabetes och den allmänna befolkningen. Hon är PI för det norska M-POHL-projektet om OHL-bedömningar på sjukhus.

Anna Sjöström, distriktssköterska och universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hennes forskningsområde är hälsolitteracitet i primärvården. Hon kommer att dela sina erfarenheter av att översätta, validera och använda eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ) i Sverige.

Maria Jaensson, Maria Jaensson är universitetslektor, docent i omvårdnadsvetenskap och excellent lärare vid Örebro universitet. Forskningsledare för gruppen Perioperativ vård och pedagogiska processer (PEPP) - Örebro universitet (oru.se) och medlem i Swedish Health Literacy Network. Hon kommer att berätta om sin forskning om hälsolitteracitetens inverkan på postoperativ återhämtning.

Annika Grynne, Universitetsadjunkt avdelningen för omvårdnad, doktorand inom hälsa och välfärd vid Jönköping University. Hennes forskningsområde är digital teknik. Hon kommer att presentera en kvalitativ tematisk deduktiv studie med hjälp av den integrerade modellen för hälsolitteracitet. Studien undersökte hur kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer får tillgång till, förstår, värderar och tillämpar hälsoinformation genom ett digitalt informationsverktyg före, under och efter strålbehandling.

Kontakt

Josefin Wångdahl Biträdande Lektor