Föreläsningar och seminarier Hälsolitteracitet för forskare och doktorander - webbinarie 4

2024-10-04 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online

"Health literacy & qualitative research"

Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) välkomnar alla doktorander och forskare vid KI, och andra intresserade, till en webbinarieserie (på engelska) med fokus på hälsolitteracitet. De två timmar långa webbinarierna kommer att bestå av föreläsningar och diskussioner mellan föreläsare och deltagare. Självstudier mellan webbinarierna rekommenderas.

Health literacy & qualitative research

Presentation och dialog om forskning kring hälsolitteracitet med hjälp av induktiv och deduktiv kvalitativ studiedesign. Genomgång av forskningsöverväganden (från planering till spridning av resultat) när man involverar en studiepopulation med ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund än den egna.

Anmälan

Anmäl dig till webbinarieserien via länk. Ett e-postmeddelande med en zoom-länk kommer att skickas ut ungefär en vecka före det första webbinariet.

Föreläsare

Josefin Wångdahl, biträdande lektor vid Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholm University, samt avdelningen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet. Sveriges forskningsrepresentant i Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy of WHO Europe (M-POHL). Medlem i Research Standards Committee of the International Health Literacy Association (IHLA), och medgrundare av den svenska webbsidan om hälsolitteracitet. Josefin bidrar till alla fyra webbseminarierna.

Annika Grynne, Universitetsadjunkt avdelningen för omvårdnad, doktorand inom hälsa och välfärd vid Jönköping University. Hennes forskningsområde är digital teknik. Hon kommer att presentera en kvalitativ tematisk deduktiv studie med hjälp av den integrerade modellen för hälsolitteracitet. Studien undersökte hur kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer får tillgång till, förstår, värderar och tillämpar hälsoinformation genom ett digitalt informationsverktyg före, under och efter strålbehandling.

Kontakt

Josefin Wångdahl Biträdande Lektor