Föreläsningar och seminarier Hälsolitteracitet för forskare och doktorander - webbinarie 3

2024-09-27 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online

"Health literacy & quantitative research"

Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) välkomnar alla doktorander och forskare vid KI, och andra intresserade, till en webbinarieserie (på engelska) med fokus på hälsolitteracitet. De två timmar långa webbinarierna kommer att bestå av föreläsningar och diskussioner mellan föreläsare och deltagare. Självstudier mellan webbinarierna rekommenderas.

Health literacy & quantitative research

Presentationer och diskussioner om studier av hälsolitteracitet med tvärsnitts- och experimentell design. Information om nationella och internationella nätverk och resurser för hälsolitteracitet.

Anmälan

Anmäl dig till webbinarieserien via länk. Ett e-postmeddelande med en zoom-länk kommer att skickas ut ungefär en vecka före det första webbinariet.

Föreläsare

Josefin Wångdahl, biträdande lektor vid Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholm University, samt avdelningen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet. Sveriges forskningsrepresentant i Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy of WHO Europe (M-POHL). Medlem i Research Standards Committee of the International Health Literacy Association (IHLA), och medgrundare av den svenska webbsidan om hälsolitteracitet. Josefin bidrar till alla fyra webbseminarierna.

Maria Jaensson, Maria Jaensson är universitetslektor, docent i omvårdnadsvetenskap  och excellent lärare vid Örebro universitet. Forskningsledare för gruppen Perioperativ vård och pedagogiska processer (PEPP) - Örebro universitet (oru.se) och medlem i Swedish Health Literacy Network. Hon kommer att berätta om sin forskning om hälsolitteracitetens inverkan på postoperativ återhämtning.

Kontakt

Josefin Wångdahl Biträdande Lektor