Föreläsningar och seminarier Hälsolitteracitet för forskare och doktorander - webbinarie 2

2024-09-13 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online

"Health literacy assessment"

Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) välkomnar alla doktorander och forskare vid KI, och andra intresserade, till en webbinarieserie (på engelska) med fokus på hälsolitteracitet. De två timmar långa webbinarierna kommer att bestå av föreläsningar och diskussioner mellan föreläsare och deltagare. Självstudier mellan webbinarierna rekommenderas.

Health literacy assessment

Olika instrument för att bedöma hälsolitteracitet på individ- och organisationsnivå kommer att presenteras, liksom hur de kan översättas, kulturanpassas och valideras. Vad man bör tänka på när man väljer ett instrument kommer också att belysas.

Anmälan

Anmäl dig till webbinarieserien via länk. Ett e-postmeddelande med en zoom-länk kommer att skickas ut ungefär en vecka före det första webbinariet.

Föreläsare

Josefin Wångdahl, biträdande lektor vid Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholm University, samt avdelningen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet. Sveriges forskningsrepresentant i Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy of WHO Europe (M-POHL). Medlem i Research Standards Committee of the International Health Literacy Association (IHLA), och medgrundare av den svenska webbsidan om hälsolitteracitet. Josefin bidrar till alla fyra webbseminarierna.

Hanne Søberg Finbråten, docent vid Høgskolen i Innlandet, Norge. Hon är aktiv i nationella och internationella nätverk för forskning inom hälsolitteracitet. Hennes forskning inom hälsolitteracitet har främst fokuserat på att utvärdera de psykometriska egenskaperna hos instrument för att mäta hälsolitteracitet, kartlägga hälsolitteracitet bland personer med diabetes och den allmänna befolkningen. Hon är PI för det norska M-POHL-projektet om OHL-bedömningar på sjukhus.

Anna Sjöström, distriktssköterska och universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hennes forskningsområde är hälsolitteracitet i primärvården. Hon kommer att dela sina erfarenheter av att översätta, validera och använda eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ) i Sverige.

Kontakt

Josefin Wångdahl Biträdande Lektor