Föreläsningar och seminarier Hälsodataseminarie via Clinicum: Forskning på rådata från TakeCare

2024-05-15 12:00 - 12:45 Add to iCal
Online Online via Zoom, please find link below Anslut till eventet

Varannan onsdag arrangerar Clinicum lunchseminarier via zoom på temat hälsodata i forskning. Seminarierna är öppna för alla som är intresserade av hur hälsodata från olika källor kan nås och användas i klinisk, epidemiologisk och translationell forskning.

Innehåll:

TakeCare-informatik: Datastruktur, metadata mm, Sead Omerov, IT-handläggare, SLSO Analys utveckling

En systematisk patientflödeskartläggning med hjälp av rådata från TakeCare, Danilo Romero (psykolog, doktorand, Beroendecentrum Stockholm)

Moderator: Philip Lindner, psykolog, docent, hälsodatarådgivare Clinicum

Språk

Seminariet hålls på svenska

Kontakt

Thomas Frisell Senior Forskare