Halvtidsseminarier Half-time review - Diana Zach

2022-01-21 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Jan Lindsten Auditorium, A4:04

VULVAR CANCER:
PATTERNS OF RECURRENCE, QUALITY OF LIFE AND EXTENDED INDICATIONS FOR THE SENTINEL NODE TECHNIQUE

Principal Supervisor: 

Ass Professor Angelique Flöter Rådestad 

Karolinska Institutet, Department of Women’s and Children’s Health 

Co-supervisors: 

Ass Professor Henrik Falconer 

Karolinska Institutet, Department of Women’s and Children’s Health 

Professor Elisabeth Åvall Lundqvist 

Linköping University, Dept of Oncology and Dept of Biomedical and Clinical Sciences 

Examination Board: 

Chair 

Professor Olof Akre 

Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery 

Professor Pernille Jensen 

Aarhus University, Denmark, Department of Gynecology and Obstetrics 

Ass Professor Per Nilsson 

Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery  

Microsoft Teams-möte

Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut med en videokonferensenhet

regionstockholm@m.webex.com

videokonferens-ID: 127 746 238 8

Alternate VTC instructions