Intern kurs och fortbildning Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM) för skyddsombud

2023-10-17 till
2023-10-24 Add to iCal
Campus Solna Aula Medica plan 6, rum 635

Utbildningen ger övergripande förståelse för arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och tillämpliga allmänna föreskrifter samt känna till KI:s interna arbetsmiljöregler.

Målgrupp

Skyddsombud vid KI.

Datum och tid

Dag I: Tisdag den 17:e oktober klockan 08:30-16:00.
Dag II: Onsdag den 18:e oktober klockan 08:30-15:30.
Dag III: Tisdag den 24:e oktober klockan 09:00-12:00.

Innehåll

  • Grunderna i svensk arbetsmiljölagstiftning,
  • Arbetsgivarens ansvar inom SAM och OSA,
  • Grunderna i laboratoriesäkerhet vid KI,
  • Skyddsombudets roll och power,
  • Hälsofrämjande arbete,
  • Hantering och utredning av arbetsmiljöhändelser (tillbud, olyckor och sjukdom). 

Kursansvarig

Patrik Emanuelsson, arbetsmiljöspecialist HR-avdelningen KI.