Intern kurs och fortbildning Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM) för skyddsombud

2023-10-17 till
2023-10-24 Add to iCal
Campus Solna Aula Medica plan 6, rum 635
Publish and archive document book
Foto: GettyImages.

Utbildningen ger övergripande förståelse för arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och tillämpliga allmänna föreskrifter samt känna till KI:s interna arbetsmiljöregler.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till nya/blivande skyddsombud vid KI eller ledamot i arbetsmiljögrupper/motsvarande.

Datum och tid

Dag I: Tisdag den 17:e oktober klockan 08:30-16:00.
Dag II: Onsdag den 18:e oktober klockan 08:30-15:30.
Dag III: Tisdag den 24:e oktober klockan 08:30-12:00.

Innehåll

  • Grunderna i svensk arbetsmiljölagstiftning
  • Arbetsgivarens ansvar inom SAM och OSA
  • Grunderna i laboratoriesäkerhet vid KI
  • Skyddsombudets roll och power
  • Hälsofrämjande arbete
  • Hantering och utredning av arbetsmiljöhändelser (tillbud, olyckor och sjukdom). 

Kursansvarig

Patrik Emanuelsson, arbetsmiljöspecialist HR-avdelningen KI.