Intern kurs och fortbildning Grundläggande arbetsmiljöutbildning

2023-02-21 8:30 Add to iCal
Online

Utbildningen ger övergripande förståelse för arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och tillämpliga allmänna föreskrifter samt känna till KI:s interna arbetsmiljöregler.

Målgrupp

Blivande eller nya skyddsombud vid KI (chef eller person med delegerad arbetsmiljöuppgift hänvisas till Modul 1-3)

Datum och tid

Dag I: 21 feb, 08:30-16.00. Lagar, föreskrifter och regler, Skyddsombudets roll, SAM, Friskvård vid KI
Dag II: 23 feb, 08:30-15.00. OSA, Laboratoriesäkerhet, Flexibelt arbetssätt
Dag III: 9 mars, 08:30-12:00. Verktyg, Case, Avslutande frågor, Utvärdering


Kursen hålls digitalt via Teams och kräver att du kan logga in i Microsoft 365 med ditt användarnamn och ditt KI-lösenord. Du måste också använda din jobbmejl: @ki.se.

Målsättning

  • Övergripande förståelse för arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och tillämpliga allmänna föreskrifter samt känna till KI:s interna arbetsmiljöregler.
  • Förståelse för begrepp som arbetsmiljöansvar, uppgiftsansvar, delat ansvar och samordningsansvar.
  • Förståelse för skyddsombudets roll och ansvar.
  • Förståelse för det systematiska, förebyggande och främjande arbetsmiljö- och hälsoarbetet
  • Övergripande förståelse för organisatorisk och social arbetsmiljö, inkl lika villkor.
  • Veta när, hur och varför incidenter ska rapporteras, utredas och följas upp samt när och hur riskbedömningar ska göras.

Kursansvarig

Patrik Emanuelsson, HRA | Kompetens- och försörjningsenheten | Arbetsmiljöspecialist inom SAM
08-524 867 16, 0703-386736

Anmälan

Du anmäler dig här till alla tre dagar: 21, 23 februari och 9 mars, 2023

Anmäl dig via Forms