Intern kurs och fortbildning Grundläggande arbetsmiljöutbildning

2022-09-28 8:30 Add to iCal
Online

Denna utbildning består av två heldagar och en halvdag.

Du anmäler dig här till alla tre dagar: 28, 29 sept och 5 oktober, 2022.

Målgrupp

Blivande eller nya skyddsombud vid KI, eller person som har tagit emot eller kommer att ta emot en delegerad arbetsmiljöuppgift.

Kursen hålls digitalt via Teams och kräver att du kan logga in i KI:s Office 365.

Dag I: 28 sept, 08:30-16.00. Lagar, föreskrifter och regler, Skyddsombudets roll, SAM, Friskvård vid KI
Dag II: 29 sept, 08:30-15.00. OSA, Laboratoriesäkerhet, Flexibelt arbetssätt
Dag III: 5 okt, 08:30-12:00. Verktyg, Case, Avslutande frågor, Utvärdering

Målsättning

  • Övergripande förståelse för arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och tillämpliga allmänna föreskrifter samt känna till KI:s interna arbetsmiljöregler.
  • Förståelse för begrepp som arbetsmiljöansvar, uppgiftsansvar, delat ansvar och samordningsansvar.
  • Förståelse för skyddsombudets roll och ansvar.
  • Förståelse för det systematiska, förebyggande och främjande arbetsmiljö- och hälsoarbetet
  • Övergripande förståelse för organisatorisk och social arbetsmiljö, inkl lika villkor.
  • Veta när, hur och varför incidenter ska rapporteras, utredas och följas upp samt när och hur riskbedömningar ska göras.

Godkänd

Aktivt deltagande under alla tre dagar samt inlämnad kursutvärdering.

Kursansvarig

Patrik Emanuelsson

Anmälan