Intern kurs och fortbildning Grundkurs i URA-anställningar

2022-11-22 9:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna Konferensrum 635

Kursen ger dig en grundläggande förståelse i anställningsvillkor och regler för när personer ska utlandsstationeras vid KI, och ett URA-kontrakt upprättas. Inga förkunskaper behövs.

Målgrupp

HR på institution som handlägger URA-kontrakt.

Innehåll

Grundlig genomgång av URA-avtalet med dess råd, med anpassning till KI:s verksamhet.

Kursansvarig

Dan Hultgren, Arbetsgivarverket


Arrangeras av Åsa Agréus, HRA, KI

Vid frågor om innehåll, kontakta Åsa Agréus, HR, KI, asa.agreus@ki.se.

Kurstillfällen

Hösten 2022

Datum: 22 november
Tid: kl. 9:00-16:00

Utbildningen sker i Konferensrum 635 i Solna.

Anmäl dig här.

Vid administrativa frågor om utbildningen, kontakta stafftrainingHR@uf.ki.se

Kontakt

Åsa Agréus HR-specialist
08-524 865 77