Föreläsningar och seminarier Grand Round föreläsningsserie vid MedH - ”TNF-alfa behandling i kombination med ALS, bra eller dåligt?”

2023-05-31 12:05 - 12:55 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzEzZDM0MmQtMjcwNS00YjA2LTkzMjMtOGE5NDFlMzkzOGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%22c7462b0a-dd4d-4660-80ae-34210741b0ef%22%7d

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) presenterar Grand Round, en populär föreläsningsserie där medicinska nyheter av allmänintresse och presentationer av patientfall presenteras. Varmt välkomna till veckans föreläsning inom neurologi med titeln: ”TNF-alfa behandling i kombination med ALS, bra eller dåligt?”

Talare

Caroline Ingre, Överläkare ME Neurologi, Adjungerad lektor, Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Titel

”TNF-alfa behandling i kombination med ALS, bra eller dåligt?”

Delta på plats eller online via Microsoft Teams:

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C1:87.

Klicka här för att ansluta till mötet direkt via Teams

Mötes-ID: 374 925 964 269
Lösenord: VqGhte

Anslut via webbläsare på webben

Anslut med en videokonferensenhet i Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge:

regionstockholm@m.webex.com

Videokonferens-ID: 125 933 223 5

Alternativa VTC-instruktioner

För frågor som rör anslutning till mötet via Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, var god kontakta: annika.roback@regionstockholm.se

Kontakt

Andrea Lindfors

Ansvarig Grand Round

Alla kliniker med sin akademiska hemvist på institutionen för medicin, Huddinge deltar på Grand Round; hematologi, lever/pankreas, endokrinologi, kardiologi, lungmedicin, reumatologi, infektion, och hud. Även andra kliniker såsom njurmedicin, akutmedicin, neurologi och åldrande kan delta. Föreläsningsserien vänder sig i första hand till läkare inom de ingående klinikerna och till dess läkarstudenter, men övrig personal från klinikerna är självfallet också välkomna!

Ingen anmälan behövs - först till kvarn! Smörgås serveras.

Kontakt