Föreläsningar och seminarier GoinGlobal - Webbseminarium om internationellt jobbsökande - January

2022-01-19 11:00 - 12:00 Add to iCal
Online Online

Funderar du på ett icke-akademiskt jobb utomlands? Kanske praktik?
Som student, doktorand, postdoc, forskare eller ny alumn vid KI har du tillgång till plattformen GoinGlobal.

Mer info på engelsa sidan.