Föreläsningar och seminarier Gästseminarium: Professor Katarina Haley

2022-03-03 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online

Talapraxi och Differentialdiagnostik: Nya Tankebanor

Enheten för logopedi, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/s/67189469442

Professor Katarina Haley
University of North Carolina at Chapel Hill School of Medicine
Department of Allied Health Sciences
Speech and Hearing Sciences
Center for Aphasia and Related Disorders

Abstract

Med tanke på hur man idag diagnostiserar talapraxi efter stroke och vid primär progressiv afasi är det inte konstigt att logopeder och neurologer ofta känner sig osäkra eller åtminstone regelbundet bli förvånade att kollegor drar motsatta slutsatser om huruvida en och samma patient bör diagnostiseras med talapraxi eller afasi med fonologisk parafasi eller kanske också med dysartri. Talapraxi är i sig själv ett multidimensionellt neurologiskt syndrom för vilket det inte finns någon diagnostisk referensstandard. Fastän syndromet har fascinerat i årtionden är det mycket grundläggande vi ännu inte förstår och detta påverkar behandlingsplanering (och förmodligen resultat) negativt. Studier har hittills varit extremt små och integrering mellan forskningsteam näst intill omöjlig.

Målsättningen med detta seminarium är att tillsammans undersöka forskningsstrategier som förhoppningsvis kan hjälpa oss ur detta dilemma. Vi diskuterar även lovande automatiska, halvautomatiska, och manuella mätmetoder med god validitet, reliabilitet, och relevans. Med stöd av forskningsanslag från NIH utvecklar vårt forskningsteam på UNC Chapel Hill nya bedömningsmaterial och analysmetoder som kommer att vara fritt tillgängliga på vår websida (aphasia.unc.edu). Under seminariet demonstreras några av dessa resurser.

Kontakt