Föreläsningar och seminarier Gästseminarium: Helena Tegler

2021-12-02 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online Zoom

Kommunikationspartnerns roll i samtalsapparatmedierad interaktion

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64291972769

Post doc Helena Tegler

Abstract

Barn och ungdomar med anartri till följd av svår cerebral pares och utvecklingsstörning kan kommunicera med stöd av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), t.ex. en samtalsapparat.

På seminariet kommer jag berätta om min avhandling som består av två delar med två olika teoretiska ramverk. I första delen som utgörs av två enkätstudier baserar jag mina antaganden på teorier om kommunikation-, språk och talutveckling samt teorier för lärande. De studiespecifika enkätfrågorna baseras på forskning om vilken effekt kommunikationspartnerstrategier har på barns kommunikation-, språk- och talutveckling. I andra delen som består av två explorativa observationsstudier utgår jag från ett etnometodologiskt perspektiv. Det innebär att jag använder conversation analysis (CA) för att analysera hur barn med anartri och deras kommunikationspartners gör för att hantera alla de svårigheter som samtalsapparatmedierad kommunikation innebär. I ena studien undersöker jag samtalsapparatmedierad interaktion i helklassundervisning och i den andra studien undersöker jag interaktion med barn och ungdomar som är nybörjare i att använda ögonstyrda samtalsapparater.

Kontakt