Annan Gå med Karolinska Institutet och Academic Pride i Stockholms Prideparad 2024

2024-08-03 13:00 - 17:00 Add to iCal
Annan Norr Mälarstrand

Save the date - Gå med KI i Stockholm Pride Parad, inom nätverket Academic Pride. Alla medarbetare, studenter och alumner är välkomna att delta. Paraden avgår lördag den 3 augusti från Norr Mälarstrand med start kl. 13:00. Mer information kommer uppdateras på denna sida.

Studenter och andra deltagare i Prideparaden. Regnbågsflaggor och glada människor..
Stockholm Pride Parade 2023. Foto: Fredrik Persson

Om Academic Pride

Academic Pride är ett samarbete mellan flera av Stockholms lärosäten med tillhörande studentkårer. I år deltar förutom KI även KTH, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Handelshögskolan. Syftet är att synliggöra vikten av hbtqia+ frågor hos lärosätena, både vad gäller forskning och undervisning och vad gäller inkluderande arbets- och studiemiljöer.  

Läs mer och se bilder från förra årets parad.

Så kan du jobba hbtqi-inkluderande 

KI arbetar för att förebygga diskriminering och trakasserier för bland andra hbtqi-personer genom lika villkorsarbetet, ett arbete för en inkluderande arbets- och studiemiljö avseende hela diskrimineringslagen.  

Tre tips för att arbeta hbtqi-inkluderande: 

  • Öka dina kunskaper om hbtqi-personers livsvillkor – det finns flera webbutbildningar och forskning om hbtqi-frågor.  
  • Använd ett språk som inkluderar hbtqi-personer och ställ öppna frågor och möjliggör öppenhet.  
  • Reflektera kring vilka normer som påverkar dig och antaganden du gör kring kön och sexualitet.  

Fördjupa dina kunskaper inom hbtqi-inkludering

Webbutbildning om hbtqi och likvärdigt bemötande

Rapport och guide: Hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljö

Kontakt