Föreläsningar och seminarier Fysiologföreningen presenterar: Professor Takashi Yoshimura

2019-06-10 15:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum Hörsal 4, Karolinska Institutet, Solnavägen 9, entréplan

Molecular Mechanisms of Seasonally Regulated Reproduction and Depression-like Behavior.

Föreläsare

Professor Takashi Yashimura
Institute of Transformative Bio-Molecules (WPI-ITbM) & Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Nagoya, Japan

The appropriate timing of various seasonal processes, such as reproduction, migration and hibernation, is crucial to the survival of animals living in temperate regions. Although this phenomenon attracts great interest, its underlying mechanisms are not well understood.

By using non-model organisms that have highly sophisticated seasonal responses, Dr. Yoshimura and colleagues have uncovered the underlying mechanism of seasonal reproduction in birds and mammals. Seasonal changes in environment lead to depression-like behaviors in animals as well as humans.

Dr. Yoshimura will talk about his recent progress in understanding the molecular basis of seasonally regulated behaviors using medaka fish.

Föreläsningen möjliggörs tack vara generöst bidrag från The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

Värd

Christian Broberger

Medlemskap i Fysiologföreningen för 2018/19 kostar 150 kr.
Betala via plusgiro 155833-7.

Utnyttja ditt medlemskap på bästa sätt genom att annonsera föreläsningar via Fysiologföreningen. Skicka titel, namn, datum, tid & plats så kan vi hjälpa dig att sprida budskapet i våra kanaler.

Christian Broberger
E-post: Christian.Broberger@ki.se

Fysiologföreningen presenterar Professor Takashi Yoshimura den 10 juni 2019