Föreläsningar och seminarier Frukostseminarium med Solvig Ekblad m fl

2023-03-08 9:00 - 10:00 Add to iCal

Hälsa, jämlikhet och skola - ur ett interkulturellt perspektiv. Frukostseminarium med KSAN.

Kontakt

Solvig Ekblad Anknuten till Forskning