Annan Från vision till verksamhetsplan - lansering av KI:s nya Strategi 2030. 28 maj

2019-05-28 13:00 - 14:00 Add to iCal
Campus Solna Hörsal Jacob Berzelius, Entréplan i Berzeliuslaboratoriet, Berzelius väg 3

Med Strategi 2030 som bas kan KI möta omvärlden och framtiden bättre, starkare och mer genomtänkt. Genom att konkretisera strategin i en organisationsövergripande verksamhetsplan tydliggörs de insatser som KI:s verksamhet som helhet ska fokusera på de närmaste åren. Detta är ett tillfälle ta del av de viktigaste målsättningarna i strategin och de aktiviteter som behövs för att vi tillsammans ska skapa framtidens KI.

Vid mötet medverkar rektor Ole Petter Ottersen och prorektor Karin Dahlman-Wright samt konsistoriets ordförande Mikael Odenberg.

Mötet hålls på svenska och efter mötet bjuds på kaffe och bulle.

Alla medarbetare och studenter vid KI är välkomna!

Anmäl dig här

Dokument