Annan Från vision till verksamhetsplan - lansering av KI:s nya Strategi 2030, 24 maj

2019-05-24 9:00 - 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg H1, Zanderska huset, Entréplan, Alfred Nobels Allé 23

Med Strategi 2030 som bas kan KI möta omvärlden och framtiden bättre, starkare och mer genomtänkt. Genom att konkretisera strategin i en organisationsövergripande verksamhetsplan tydliggörs de insatser som KI:s verksamhet som helhet ska fokusera på de närmaste åren. Detta är ett tillfälle ta del av de viktigaste målsättningarna i strategin och de aktiviteter som behövs för att vi tillsammans ska skapa framtidens KI.

Vid mötet medverkar rektor Ole Petter Ottersen och prorektor Karin Dahlman-Wright samt konsistoriets ordförande Mikael Odenberg.

Mötet hålls på engelska och efter mötet bjuds på kaffe och bulle.

Alla medarbetare och studenter vid KI är välkomna!

Anmäl dig här

Dokument

Webb Admin
2019-04-29