Föreläsningar och seminarier Från skola till arbetsliv – hur kan vi främja god hälsa?

2023-04-20 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna Nobel Forum, Nobels väg1

Seminariets syfte är att presentera resultaten från forskningsprogrammet "Ung i Luleå" som har följt unga från skolan till medelåldern. Utifrån resultaten diskuteras hur olika aktörer kan främja hälsan.

Seminariet är av särskilt intresse för verksamma inom folkhälsoarbete, skola och utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och arbetsmarknadspolitik, arbetsvillkor och arbetsmiljöfrågor, social hållbarhet och socialtjänst.

Länk till program: https://ki.se/media/256886/download?attachment

Länk för anmälan: https://response.questback.com/karolinskainstitutet/7nwxhuv2ib

Den 3 maj hålls ett seminarium i Luleå. Mer information finns här.

Kontakt