Föreläsningar och seminarier Från patient till patent tur och retur - skapa mervärde i patentportföljen genom läkemedelsutvecklingens olika faser

2023-10-18 8:30 - 9:45 Add to iCal
Annan Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Biblioteket på plan 24

Skydd av immateriella tillgångar är grundbultar vid framtagande av nya läkemedel. Under hela den kliniska utvecklingen framkommer nya upptäckter som ofta går att skydda på olika sätt såsom patentskydd, SPC, regulatoriskt skydd, dataskydd. Hur kan du på bästa sätt arbeta strategiskt och integrerat med kliniska studier och IP-skydd?

Välkommen till ett seminarium där du får lära dig mer om hur du kan utnyttja alla läkemedelsutvecklingens faser till att skapa och upprätthålla en stark och långvarig exklusivitet för din slutprodukt.

Seminariets inbjudna experter kommer att berätta om:

• Vilka fallgropar som finns på vägen och hur du kan undvika dessa

• Hur ”nice to have” kan bli värdeskapande och varför less inte alltid är more

• Vikten av att ha en långsiktig patentstrategi integrerad i utvecklingsprojektets övergripande plan

Medverkande:
Peter Holm, European Patent Attorney och Sverigechef, HØIBERG 
Charlotta Dahlborg, Patentkonsult, affärsutvecklare, HØIBERG 
Karin von Wachenfeldt, VD och medgrundare, Truly Labs 
Carla Carvalho, Senior expert, Truly Labs

Seminariet modereras av Andreas Namslauer, Stockholm Science City.

Till anmälan

 

Stockholm Science City underlättar kunskapsutbyten och tillväxt inom life science. På våra seminarier lyfter vi aktuella ämnen och sprider information. Vi skapar personliga möten och synliggör aktörer och initiativ. Följ oss!