Föreläsningar och seminarier Forskningsseminarium vid Stockholm Pride Summer Stream 2020

2020-07-31 15:00 - 15:45 Add to iCal
https://www.stockholmpride.org/house-2/
Men holding hands with pride bracelets

Varför har HBTQ-personer ökad risk för psykisk ohälsa?
Talare: Richard Bränström, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Photo of Richard Bränström.
Richard Bränström, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Foto: Rebecka Uhlin

Richard studerar hur biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer påverkar hälsan hos homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter (HBTQ). I denna forskning använder han både socialepidemiologiska, psykologiska och socialekologiska modeller för att förstå effekten av stigma och diskriminering på fysisk och psykisk hälsoojämlikhet baserad på sexuell läggning och könsidentitet.

Seminariet kommer att kretsa kring följande frågor:

  • Vad säger forskning om HBTQ-personers psykiska o/hälsa? 
  • Varför upplever HBTQ-personer sämre psykisk hälsa? 
  • Vad kan göras för att förbättra den psykiska hälsosituationen bland HBTQ-personer? 
  • Ser den psykiska o/hälsosituationen för HBTQ-personer olika ut i EU? 

Kontakt

Ulrika Helldén Samordnare