Föreläsningar och seminarier Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

2019-05-06 16:45 - 18:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Lokal J3:12 Nanna Svartz

Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektal cancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att ha en konstruktiv och inspirerande diskussion!

Predisputation Johan Erlandsson

Varmt välkomna önskar Institutionen för molekylär medicin och kirurgi / Sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Dokument