Föreläsningar och seminarier Forskare pratar psykologi med Ata Ghaderi

2020-03-02 18:15 Add to iCal
Annan Lokal Hjärtat, entréplan, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 

Ätstörningar är komplexa psykiatriska störningar som oftast debuterar under tonåren och unga vuxna åren. De har starkt negativ påverkan på individens fungerande, livskvalitet och hälsa.

Även om de flesta av oss tänker på anorexia nervosa (AN), så är majoriteten av patienterna normalviktiga. Patienter med bulimia nervosa (BM) och hetsätningsstörning är de andra större diagnoserna inom ätstörningsklassen och kännetecknas av återkommande hetsätningar.

Kvällens föreläsare beskriver dessa tillstånd i korthet och fokuserar därefter på aktuella strategier för att förebygga dessa diagnoser: Vad har gjorts, vilka resultat finns och vad är den i dagsläget mest effektiva förebyggande strategin?

Ata Ghaderi

Medverkande:

Ata Ghaderi, professor i Psykologi, Karolinska Insitutet 

Arrangör:

ABF Stockholm och Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, Karolinska Institutet

Fri entré

Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Kontakt

Ata Ghaderi Professor
+46852483248