Intern kurs och fortbildning Formativ bedömning - utforma bedömningar som stöttar studenters lärande

2024-01-29 till
2024-04-17 Add to iCal
Två kvinnor sitter vid ett bord med varsin kaffe i handen pratar med varandra.
Foto: Liza Simonsson.

Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.

Kursens innehåll

  • Formativ bedömning och lärande
  • Metoder och förhållningssätt vid formativ bedömning
  • Feedback literacy och själv- och kamratbedömning

Kursen baseras på teorier om lärande, återkoppling, ett reflekterande förhållningssätt och lärande via deltagaraktivitet och samarbete.

Målgrupp 

Kursen riktar sig till dig som är lärare/handledare med grundläggande högskolepedagogisk utbildning (3-5 veckor), motsvarande till exempel GHP, GHPD eller HPK.

Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och regionanställda som undervisar/handleder Karolinska Institutets studenter.

Kontakt