Annan Företagspresentationer av Praktikprojekt VT21 - Dag 1

2021-03-10 13:00 - 17:00 Add to iCal
Online Zoom meeting

Är du Doktorand, Postdoc eller en junior forskare (med tidsbegränsat kontrakt) och intresserad av att göra ett praktikprojekt i industrin eller i en organisation utanför akademin? KI Karriärservice har rekryterat ca 40 olika praktikprojekt till vårens utlysning.

Under tre eftermiddagar, 10-12 mars kommer representanter från de medverkande företagen/organisationerna att presentera sina praktikprojekt på webinars samt svara på frågor.

Registrera dig en gång för alla tre dagar och delta i så många webinar som du vill.

Vår plan är att organisationerna presenterar enligt följande;

Dag 1: 10 mars, Praktik projekt för målgruppen doktorander

Dag 2: 11 mars, Praktikprojekt för målgrupperna doktorander och/eller postdocs/Juniora forskare

Dag 3: 12 mars, Praktikprojekt för målgrupperna postdocs/Juniora forskare

Detta webinarium kommer att ges på engelska. Se mer information på den engelska sidan

Målgrupper:

KI doktorander och Postdocs, samt andra intresserade på KI.

Anmälningslänk

Finns på den engelska sidan.

Kontakt