Föreläsningar och seminarier Föreläsning om rasism i vården

2020-11-30 17:00 - 20:00 Add to iCal
Campus Solna ONLINE via Vimeo

Rasismen i Sverige: Nutida och historisk anti-svart rasism och dess hälsoeffekter.

KI och Studenter för en rättvis vård och akademi (Sträva) vid Medicinska föreningen har bjudit in Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik och Nyamusi Nyambok från Afrosvenskarnas riksorganisation (ASR) för att fördjupa oss i rasismens mekanismer samt negativa effekter på människors hälsa.

Språk: Tobias Hübinette föreläser på svenska, Nyamusi Nyambok föreläser på engelska.

Eventet kommer att livestreamas via denna sida samt via Facebook

Föreläsningarna riktar sig både till studenter och anställda.
Frågor: Kontakta strava@medicinskaforeningen.se

Video

Chatt

Kontakt

Ulrika Helldén Samordnare