Föreläsningar och seminarier Föreläsning om Jacob Berzelius

2020-02-10 18:00 Add to iCal
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus

Ingen vet mer om Jacob Berzelius och hans samtid än Jan Trofast. Hans senaste bok, Jakob Berzelius, Klarhet och sanning. Männis- kan bakom de vetenskapliga framgångarna (2018) är på 650 sidor.

Trofast hittar hela tiden nytt material och arbetar just nu på ytterligare en bok i 400-sidors-klassen om Berzelius, en av sin tids främsta kemister. Jan Trofast kommer att väva samman den fram- stående kemistens vetenskapliga verksamhet med hans liv och umgänge. Genom den stora samlingen bevarade brev och reseanteck- ningar – både personliga och vetenskapliga – får vi följa Berzelius från barndomsåren och lära känna honom som människa. Fram träder inte bara en eldsjäl i det vetenskapliga arbetet utan också en kulturkritiker och engagerad medmänniska.

Jan Trofast är teknologie doktor i organisk kemi, vetenskaplig rådgivare inom life science, och kemihistoriker med inriktning på Jacob Berzelius och hans samtid.

Att ta sig dit:
Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra


Anmälan emotses före 6 februari
Email: anna.lantz@ki.se Telefon: 070 555 27 36


Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kr Icke medlemmar 180 kr

Kontakt

Megan Osler Kommunikatör
08-524 852 95