Annan Föreläsning med fokus på åldrandet i unikt Art & Science-projekt – Ålderism och äldre personers röster

2020-03-04 18:00 - 19:30 Add to iCal
Annan Kungstensgatan 45, Folkuniversitetet
Elderly person at mirror

Konst och forskning möts när Fotoskolan STHLM och Aging Research Center, vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet, samarbetar i ett projekt kring åldrandet. Öppna föreläsningar och en utställning ska ge en bred allmänhet möjlighet att ta del av forskningen, samarbetsprocessen och de studerandes bilder.

Ålderism och äldre personers röster

Föreläsning med Neda Agahi och Isabelle von Saenger, Aging Research Center.

Förutfattade meningar kring personers förmågor och kapacitet utifrån ålder har funnits i alla tider, men först på senare tid blivit ett begrepp genom ”ålderism”. Oftast relaterar ålderism till äldre personer och denna föreläsning tar upp både den historiska aspekten samt exempel på hur ålderism kan manifestera sig. Dessutom får vi ta del av äldre personers egna tankar om sig själva och sitt åldrande . 

Gratis föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri och äger rum på Folkuniversitetet på Kungstensgatan 45 i Stockholm. Anmälan sker på Fotoskolan STHLM:s hemsida.

Art & Science-projekt

Fotoskolan STHLM:s och ARC:s Art & Science-projekt drog igång under hösten 2019 och når nu sin kulmen i form av en utställning och två föreläsningskvällar under februari och mars på Folkuniversitetet. Under dessa kvällar lyfts samarbetsprocessen fram tillsammans med den forskning som ligger till grund för bilderna som visas på utställningen.

Projektet innebar att 20 studerande vid Fotoskolans Yrkeshögskoleutbildning Visuell Kommunikatör Fotograf fick i uppdrag att tolka den forskning om åldrande och äldre personers hälsa och levnadsvillkor som bedrivs vid ARC. Viktigt var också att med utgångspunkt från egna erfarenheter och referenser porträttera äldre personer och deras vardagsliv i Sverige idag.

Samarbetet utforskar bland annat hur korsbefruktningen mellan ”objektiv” forskning och ”subjektivt” fotografiskt gestaltande kan ta sig uttryck, men står också som ett exempel på hur forskningen kan kommunicera utanför akademins väggar och nå ut till intressenter i nya former. Det har även skapats en kort dokumentärfilm om samarbetet.

Kontakt