Intern kurs och fortbildning Föreläsning KLARA Riskhantering 10 mars kl. 09:00 - 12:00

2021-03-10 9:00 - 12:00 Add to iCal
Online

Introduktion till kemiska risker, lagar & regelverk, samt presentation av KLARA:s riskbedömningsverktyg.

Utbildningen hålls på svenska av Eco Online. Länk till KLARA kursportal för anmälan

Kontakt

Erik Stenholm Handläggare