Föreläsningar och seminarier För chef och HR - informationsmöte om utbytestjänstgöring – en möjlighet för utveckling

2023-03-29 13:00 - 14:15 Add to iCal
Online

UHR bjuder in till ett digitalt möte för att berätta om möjligheterna för utbytestjänstgöring för statsanställda och hur det kan utveckla din myndighet och dina medarbetare.

Universitets- och högskolerådets logotyp
Universitets- och högskolerådet

Utbytestjänstgöring är mycket mer än kompetensutveckling för medarbetaren. Genom att skicka en anställd till en organisation som arbetar med samma frågor i ett annat land får organisationen ny kunskap till Sverige och effektiviserar arbetet på hemmaplan. Dessutom bidrar det till ökad internationell kompetens.

Det finns flera program för utbytestjänstgöring! Välkommen till möte där vi berättar om vad de olika programmen, vad din myndighet kan få ut av att skicka en medarbetare på utbyte, och vad man måste tänka på.

PROGRAM

13:00 – 13:20: Välkommen och information om de olika utbytesprogram UHR administrerar

13:20 – 13:40: Information om URA-avtal

13:40 – 14:00: Att använda utbytestjänstgöring som strategi

14:00 – 14:15: Frågor

Anmälan

Läs mer om utbytestjänstgöring