Föreläsningar och seminarier Fika för lika

2023-05-05 9:00 - 9:45 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal H2, Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23

Välkommen på Fika för lika!

Klara Regnö (PhD, Senior Lecturer och Jämställdhetsstrateg vid KI) och Helena Hörnfeldt (docent och lektor vid SU samt samordnare för Lika villkor på KI) kommer till NVS för att informera om KI:s lika villkorsarbete. Det blir ett informativt och interaktivt pass där vi får lära oss om hur KI arbetar för att främja lika villkor för alla och motverka diskriminering.

Det kommer att vara möjligt att delta digitalt, men institutionen bjuder på fika för dem som deltar på plats.

Anmäl dig här 
senast fredag den 28 april om du vill vara med på plats!

Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/62072333416

Detta evenemang kommer att hållas på engelska.

För mer information kontakta NVS lika villkorsombud: