Föreläsningar och seminarier Extra seminar: Genetic manipulation of Candida albicans

2019-08-28 9:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum, Room C0335, Solnavägen 9

Speaker: Joachim Morschhäuser, University of Würzburg, Germany
Host: Ute Römling

Kontakt