Föreläsningar och seminarier Extra seminar: Discovery of structure-based antivirals targeting Chikungunya virus proteases

2019-09-05 14:00 Add to iCal
Campus Solna Room B0313, Biomedicum, Solnavägen 9

Speaker: Assoc Prof Shailly Tomar, Indian Institute of Technology Roorkee, India
Host: Gerald McInerney