Föreläsningar och seminarier Extra seminar: B cell receptor repertoire responses to vaccination and infection

2019-12-13 16:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum 3/A0325, Solnavägen 9

Speaker: Scott Boyd from Stanford University
Host: Gunilla B. Karlsson Hedestam