Konferenser och symposier European Paediatric Psychology Conference 2021

2021-10-04 13:00 till
2021-10-06 17:30 Add to iCal
Online

Genom vetenskap och samarbeten byggs framtiden för pediatrisk psykologi!

EPPC 2021 arrangeras av European Paediatric Psychology Network (EPPN) i samarbete med Society of Pediatric Psychology (SPP-USA). 

Society of Pediatric Psychology är godkända av American Psychological Association för att sponsra och stödja fort- och vidareutbildning för psykologer.

EPPC 2021

Under tre dagar arrangeras denna konferens för forskare och kliniker under temat pediatrisk psykologi för att utbyta erfarenheter, forskningsresultat och nya samarbetsmöjligheter. 

EPPC 2021 är en digital konferens fullspäckad med föreläsningar, symposier och kortare presentationer som berör olika ämnen inom området. Huvudpresentationerna genomförs av Andrea Evers, Christopher Eccleston och Sari Ahlqvist-Björkrot. Samtliga är ledande forskare inom pediatrisk psykologi. 

Dessutom kommer Tonya Palermo (redaktör) från tidskriften Pediatric Psychology och Jennifer Schurman (kliniker inom pediatrisk psykologi) introducera tidskriften (Pediatric Psychology) och dess framtida visioner samt föra en diskussion om hur man förbereder en lyckad inlämning. 

EPPC 2021 erbjuder många möjligheter för deltagarna att nätverka, träffa gamla och potentiellt nya kollegor med gemensamma intressen samt delta i ämnesinriktade digitala rum. Det kommer även finnas  mentorsessioner för den som är ny inom området eller i början av sin karriär.

Anmälan 

Anmälan för EPPC 2021 öppnar måndagen 30/8 och görs via deras hemsida, europedpsych.com.

Kontakt

Rikard Wicksell Adjungerad professor