Föreläsningar och seminarier Etisk påverkan: Hur man övertalar människor utan manipulation

2021-01-14 17:00 - 18:00 Add to iCal
Online Zoom

Böcker om inflytande fokuserar alltid på tekniker som är objektivt manipulerande, där människor försöker övertala dig att göra något samtidigt som de döljer detta mål. Men finns det ett alternativ? Andrew Hennigan argumenterar för att det faktiskt finns ett radikalt annorlunda tillvägagångssätt som utgår från ett beslut att endast använda "vit hatt" -teknik.

Info och anmälan på Engelska sidan.

Kontakt