Föreläsningar och seminarier Etikseminarium om öppenhet och god sed vid KI

2020-02-19 15:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Solna Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6

Karolinska Institutets etikråd välkomnar dig som medarbetare och student till ett seminarium på temat ”Yttrandefrihet, meddelarfrihet och organisationskultur mot år 2030”.

Thomas Bull. Foto: Högsta förvaltningsdomstolen
Thomas Bull. Foto: Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur kan vi främja en atmosfär vid KI med öppenhet och högt i tak och motverka avvikelser från god sed i forskning och utbildning? Är det riskfyllt att påtala missförhållanden? Vilket ansvar har vi som medarbetare? Vad ska vi förvänta oss av våra chefer? 

Få svar på dessa och andra frågor i etikrådets andra seminarium som inleds med ett föredrag om "Myndigheter och meddelarfrihet – om öppenhet, intern kritik och självbilder" av Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och nytillträdd ordförande i Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Efter föredraget blir det panelsamtal med etikrådet, Thomas Bull och rektor.

Ingen registrering nödvändig. Vi bjuder på kaffe.
Seminariet kommer att filmas och läggas upp på KI:s hemsida.

För mer information, kontakta:

Claes Frostell

Vetenskapligt ombud och ordförande i etikrådet