Föreläsningar och seminarier Etikseminarium om forskning på personer som tillhör sårbara grupper

2020-11-04 12:30 - 14:45 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/65966353096
Talare vid etikrådets seminarium 4 november 2020

Karolinska Institutets etikråd bjuder in till en eftermiddag på temat ”Forskning på personer som tillhör sårbara grupper - med fokus på covid-19”. Fokus kommer att vara på de frågeställningar som aktualiserats av utbrottet av covid-19, och Sveriges och världens reaktioner på detta.

Utbrottet av covid-19 har inneburit svåra forskningsetiska överväganden då studier har behövt startas snabbt, handläggningstider för etikprövning kortats och svårt sjuka patienter har inkluderats i studier. Samtidigt har fokuset på covid-19 inneburit att både prevention, vård och forskning kring andra vanligare och ofta allvarliga hälso- och sjukdomstillstånd hamnat i skymundan.

Men vem är egentligen sårbar? Vilka uppfattar sig själva som extra utsatta avseende risk för sjukdom inklusive risk att smittas av covid-19? Hur kan man som forskare ta hänsyn till utsatta gruppers särskilda behov? Vilka etiska utmaningar innebär det att avstå från att inkludera sårbara grupper som barn, allvarligt sjuka och socioekonomiskt sårbara grupper i studier?

Moderatorer:

 • Claes Frostell, ordförande, KI:s etikråd
 • Anna Mia Ekström, professor, Karolinska Institutet

Program

 • Välkommen, Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
   
 • Vem är egentligen utsatt i coronatider? Niklas Rådström ger perspektiv på läkekonsten och Anna Mia Ekström berättar om indirekta effekter av Covid-19
   
 • Hur har Folkhälsomyndigheten beaktat utsatta gruppers särskilda behov i arbetet med utbrottet av Covid-19?, Anders Tegnell, statsepidemiolog
   
 • Att forska på personer som är svårt sjuka och/eller medvetslösa, Malin Jonsson Fagerlund, lektor, överläkare, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset
   
 • Hur går det med forskningsetiken i Covid-19:s spår?, Niklas Juth, docent i medicinsk etik, KI
   
 • Sammanfattande diskussion

Så här deltar du

Delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65966353096

Anmälan till maria.schonnings@ki.se

Seminariet kommer att simultantolkas till engelska.

Kontakt