Föreläsningar och seminarier Etikseminarium: ChatGPT och annan generativ AI - etiska aspekter för KI

2023-05-29 9:00 - 11:00 Add to iCal
Campus Solna Eva och George Klein, Biomedicum, Solnavägen 9

ChatGPT och annan generativ AI uppvisar egenskaper och möjligheter som vida överträffar det vi tidigare sett. Användningsmöjligheterna är stora, samtidigt som utvecklingen ger en mängd farhågor för såväl universitetsutbildning som forskning. På detta seminarium kommer både möjligheter och risker med denna nya teknik att diskuteras.

En bild, skapad av Midjourney som visar en student som sitter i en park bredvid en robot. Både skriver på laptop-datorer
En AI-genererad bild skapad med Midjourney. Foto: N/A.

KI:s etikråd tillsammans med Enheten för Undervisning och lärande (UoL) välkomnar medarbetare och studenter till detta introducerande etikseminarium där vi beskriver såväl möjligheter som risker med den nya tekniken. 

Agenda

  • Intro av KI:s etikråd
  • Inledning: Rektor Annika Östman Wernerson
  • Anförande Enheten för Undervisning och lärande, KI: En introduktion till generativ AI och implikationerna det har för utbildning på KI, Andrew Maunder, IKT-pedagog och Henrika Florén, pedagogisk utvecklare.
  • Anförande KTH: Generativ AI, konsekvenser för forskarutbildning och forskning, professor Arnold Pears.
  • Paneldiskussion: Gert Helgesson, professor KI; Anna-Karin Welmer, ordförande i kurs- och programkommittén för forskarutbildning; Andrew Maunder, KI; Henrika Florén, KI och Arnold Pears, KTH.

Moderator

Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet.

Om seminariet

Seminariet arrangeras i föreläsningssal "Eva och George Klein" i Biomedicum (Solna) med möjlighet att delta digitalt via Zoom.

Det hålls på svenska men filmas och textas i efterhand till både svenska och engelska.

Kontakt

Sara Sigsjö Samordnare
+46852487201